Notícies

Pròrroga del termini de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica – IVTM
Arrel dels problemes de distribució postal i de la manca de recepció per part dels contribuents dels documents de l'IVTM, la gerència de l'Organisme de Gestió Tribu...
El dimarts 24 d'abril de 2018 la consulta de MEDICINA GENERAL romandrà tancada
El dimarts 24 d'abril de 2018 la consulta de MEDICINA GENERAL romandrà tancada