Actes previstos - 01/04/2019

01/04
2019
01/04/2019 MATRICULA D'IAE QUOTES MUNICIPALS 2019
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
01/04
2019
01/04/2019 PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Sala d'actes de l'Ajuntament