Convocatòria del Ple de la Corporació

Divendres, 15 de setembre de 2023

 

 

Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió ordinària, pel dia 18 de setembre de 2023 a les 19 hores.

 

ORDRE DEL DIA

 

1r PUNT.- Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària de data 1 d'agost de 2023 (PLE 2023/12).

2n PUNT.- Aprovació del projecte tècnic d'eixamplament i millora del revolt de "Can Xica", camí municipal de Can Vives de la Cortada, de Sant Iscle de Vallalta (Exp. 2023/961).  

3r PUNT.- Informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segon trimestre de 2023 (Exp. 2023/519).  

4t PUNT.- Relació de Decrets d'Alcldia i Juntes de Govern Local.   

5è PUNT.- Precs i preguntes

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Darrera actualització: 15.09.2023 | 10:08