Pla Local d'Ocupació Jove 2018, Bases Reguladores i Convocatòria

09/06
2018
fins al dia 18/06/2018
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 
st.isclediba.cat

Les contractacions que es faran seran:

- Quatre treballadors/es per la brigada jove.

- Un/a informador/a pel Punt d'Informació del Parc Natural del Montnegre a Sant Iscle de Vallalta.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el dilluns, dia 18 de juny, a les 8 del vespre.

__________________________________________________________________________________________________________________

Les persones candidates, respecte al nivell de català, han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements del nivell intermedi de català (certificat B) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06