PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

05/03
2018
Dilluns 05/03/2018
Horari:  20.00 H
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

 1. PROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2017
 2. PRESA DE POSSESSIÓ D'UN REGIDOR
 3. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2018
 4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA , L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA I LA FEDERACIÓ D'ADF DEL MARESME, PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS TERRITORIALS DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
 5. ESMENA ERROR MATERIAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2017
 6. APROVACIÓ INICIAL ESTABLIMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE SANT ISCLE DE  VALLALTA
 7. INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE 2017
 8. MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
 9. PROPOSTA ADEQUACIONS SINGULARS RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL  DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
 10. APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS, DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE  COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES PER A L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS, I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PREU PÚBLIC núm. 32.5 VENDA DE RÈTOLS ANUNCIADORS
 11. APROVACIÓ DE LES TARIFES DE L'ANY 2018 DEL SERVEI DE DEIXALLERIA
 12. RENUNCIA D'UN REGIDOR

US RECORDEM QUE, LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06