PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

29/04
2019
Dilluns 29/04/2019
Horari:  20:00 hores
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946128 
st.isclediba.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 1 D'ABRIL DE 2019 (PLE 2019/2)

2n PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE 2019

3r PUNT.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ I RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2018  

4t PUNT.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2019  

5è PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA ELECCIÓ JUTGE DE PAU  SUBSTITUT/A  

6è.  PUNT.- ASSABENTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018  

7è PUNT.-  ACCEPTACIÓ RENÚNCIA D'UN REGIDOR  

8è PUNT.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU 2019

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06