PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

01/07
2019
Dilluns 01/07/2019
Horari:  19:00 h.
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946128 
st.isclediba.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 15 DE JUNY DE 2019 (PLE 2019/5)

2n PUNT.- PRESA DE POSSESSIÓ D'UN CÀRREC ELECTE

3r PUNT.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE

4t PUNT.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

5è PUNT.- NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE

6è PUNT.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

7è PUNT.- ACORD DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

8è PUNT.- DONAR CONEIXEMENT DELS DECRETS D'ALCALDIA EN RELACIÓ AMB L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

9è PUNT.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

10è PUNT.- APROVACIÓ PRÒRROGA DE LA CESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D'ARENYS DE MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06