PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

30/09
2019
Dilluns 30/09/2019
Horari:  20.00 h
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946128 
st.isclediba.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE SETEMBRE DE 2019 (PLE 2019/08)

2n PUNT.-  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2018

3r PUNT.-  APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CAMINS, PER ALS CURSOS DEL 2019-2020 AL 2022-2023

4t PUNT.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE DE “MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES MUNICIPALS: PLAÇA DE LES BASSES, PARC DELS VEGETALS, PLAÇA 11 DE SETEMBRE, ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL I ZONES VERDES DE TITULARITAT MUNICIPAL”, EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D'OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ I RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, D'1 D'AGOST, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2019

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06