PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

06/11
2019
Dimecres 06/11/2019
Horari:  19:45 h
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946128 
st.isclediba.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r. PUNT.- APROVACIÓ DE LES ACTES:

  • Sessió Extraordinària (PLE 2019/9) de data 30 de setembre de 2019
  • Sessió Extraordinària (PLE 2019/10) de data 21 d'octubre de 2019
  • Sessió Extraordinària amb caràcter urgent (PLE 2019/11) de data 21 d'octubre de 2019

2n PUNT.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE 2019

3r. PUNT.- APROVACIÓ XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2019

4t PUNT.- RATIFICACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA AL PROGRAMA SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, QUE LIDERA EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME

5è PUNT.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DE SERVEI, COM A PROVA PILOT, OFICINA ITINERANT D'ATENCIÓ VULNERABILITAT ENERGÈTICA

6è PUNT.- RECLAMACIÓ DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CORRESPONENT A LA SEVA PARTICIPACIÓ EN EL FINANÇAMENT DEL COST DE LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL DES DEL CURS 2012 - 2013

7è PUNT.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN DATA 22 DE MARÇ DE 2019, CONTRA L'ACORD DEL PLE ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2018, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ ECONÒMICA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA “UA-9” CAN GINEBRA DE SANT ISCLE DE VALLALTA

8è. PUNT.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2020

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06