PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

24/02
2020
Dilluns 24/02/2020
Horari:  19:30 h
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946128 
st.isclediba.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2019 (PLE 2019/15)

2n PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2020 (Exp. 2020/145) 

3r PUNT.-  APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ (PPU), CORRESPONENT A LA URBANITZACIÓ FONT MONTNEGRE (Exp. 2020/146)  

4t PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE 2019 (Exp. 2020/147)  

5è PUNT.-  APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS, D'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS DE SANT ISCLE DE VALLALTA (AGIPH), PER PART DE LA DIPUTACIÓ BARCELONA, PER ADAPTAR-LO A LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES (Exp. 2020/61)  

6è PUNT.- APROVAR L'ADHESIÓ AL CONVENI TIPUS D'ADHESIÓ AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE”, PERÍODE 2020-2021 a 2023-2024 COMARQUES DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA, EL BAGES, EL BERGUEDÀ, EL GARRAF, EL MARESME, EL MOIANÈS I OSONA. (Exp. 2020/148) 

 7è PUNT.-  APROVACIÓ DE L'ENCOMANA DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI (Exp. 2020/113)  

8è PUNT.-  MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ A CATALUNYA

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06