PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

27/07
2020
Dilluns 27/07/2020
Horari:  19:00 h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2020 (PLE 2020/3)

2n PUNT.- SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2020

3r PUNT.-  APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI  ENTRE  EL DEPARTAMENT DE  TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ,  L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR, L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT, L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA BARCELONA BUS, SL, PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I SANT ISCLE DE VALLALTA, PER A L'EXERCICI 2020

4t PUNT.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2021 

5è PUNT.- SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

6è PUNT.- APROVACIÓ TEXT DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U, CONCESSIONARIA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA, ANY 2020

7è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES PER A L'ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS  A LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021

8è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DEL SERVEI DE MENJADOR A LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021

9è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PEL SERVEI DE LOGOPÈDIA  ALS ALUMNES DE L'ESCOLA DONES D'AIGUA DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021 

10è PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE 2020

11è PUNT.-  SEGONA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06