PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

23/11
2020
Dilluns 23/11/2020
Horari:  19.30 h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA SDE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2020 (PLE 2020/7)

2n PUNT.- APROVACIÓ DE L'INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,3 % DE LA MASSA SALARIAL DE L'ANY 2019 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, D'ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 2/2020, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DEL SECTOR PÚBLIC (EXP: 2020/331)

3r PUNT.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 (Exp.: 2020/633)

4t PUNT.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021 I PLANTILLA DE PERSONAL (Exp.: 2020/632)

5è PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT ISCLE DE VALLALTA I DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA (Exp. 2020/129)

6è PUNT.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2020 (Exp. 2020/610)

7è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS PER MINORAR EL COST DE LES DESPESES DE LES FAMÍLIES PEL SERVEI DE LOGOPÈDIA UTILITZAT PELS ALUMNES DE L'ESCOLA DONES D'AIGUA DE SANT ISCLE DE VALLALTA DURANT EL CURS ESCOLAR 2019-2020 (Exp. 2019/497)

8è PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES (Exp. 2020/604)

9è PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DINS DE L'ÀMBIT DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL I L'OCUPACIÓ LOCAL ENTRE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2020/625)

10è PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ AL PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS PER A MUNICIPIS AMB GRUP DE POBLACIÓ DE 1.001 A 5.000 HABITANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 2020/611)

11è PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LECTURA MITJANÇANT UN BIBLIOBÚS (EXP. 2020/605)

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06