Ple de la Corporació - Sessió extraordinària

17/05
2021
Dilluns 17/05/2021 de 19:30h
On es realitza? 
El Casal
08359 Sant Iscle de Vallalta

 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:


1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE MARÇ DE 2021 (PLE 2021/2)

2n PUNT.- DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA DELS TERRENYS SITUATS A LA BAIXADA DEL MOLÍ (EXP. 2021/734).

3r PUNT.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (EXP. 2021/745).

4t PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER L'ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES I/O GEOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI (EXP. 2021/747).

5è PUNT.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D'ARENYS DE MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2021/746).

6è PUNT.- ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAUDATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS (EXP. 2021/756).

7è PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE PILOT EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA PER PART DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D'ESQUADRA (EXP. 2019/587).


US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06