Ple de la Corporació - Sessió extraordinària

26/07
2021
Dilluns 26/07/2021 de 19:30h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE JUNY DE 2021  (PLE 2021/4).

2n PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES PER A L'ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS A LA LLAR D'INFANTS "VALLALTA", DE TITULARITAT MUNICIPAL, DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 2021/1020).

3r PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DEL SERVEI DE MENJADOR A LES FAMÍLIES AMB FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS ESCOLARITZATS A LA LLAR D'INFANTS "VALLALTA", DE TITULARITAT MUNICIPAL, DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 2021/1021).

4t PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PEL SERVEI DE LOGOPÈDIA ALS ALUMNES DE L'ESCOLA DONES D'AIGUA DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 2021/1022).

5è PUNT.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER ATORGAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS, PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L'EXERCICI 2021 (EXP. 2021/557).

6è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES DE LA MILLORA EN LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ DE CAN GINEBRA, PRESENTADA PER L'EMPRESA AGBAR, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (EXP. 2021/1032).

7è PUNT.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2022 (EXP. 2021/982).

8è PUNT.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2021 (EXP. 2021/982).

9è PUNT.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE VALORACIÓ PER INSTAL·LAR UNA ESCOMESA A LA BAIXADA DEL MOLÍ - CARRER DE LES ESCOLES AMB DESTÍ ALS SORTIDORS DE LA PLAÇA DE LES BASSES, PRESENTADA PER L'EMPRESA AGBAR (EXP. 2021/1062).

10è PUNT.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 5 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021 (EXP. 2021/1062).

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06