PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió extraordinària

22/11
2021
Dilluns 22/11/2021 de 19:30h
On es realitza? 
Sala de Plens de l'Ajuntament
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
st.isclesantiscle.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 (PLE 2021/7).

2n PUNT.-  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020 (EXP. 2021/1393).  

3r PUNT.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 6 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021 (EXP. 2021/1393).  

4t PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE TERRENY PER A LA GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 8EXP. 2021/582).

5è PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES. ANYS 2021-2024 (EXP. 2021/1392).  

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06