PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió extraordinària

25/07
2022
Dilluns 25/07/2022 de 19:00h
On es realitza? 
Sala de Plens de l'Ajuntament
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
st.isclesantiscle.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JUNY DE 2022 (PLE 2022/5).

2n PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES PER A L'ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS A LA LLAR D'INFANTS "VALLALTA", DE TITULARITAT MUNICIPAL, DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 2022/828).

3r PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DEL SERVEI DE MENJADOR A LES FAMÍLIES AMB FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS ESCOLARITZATS A LA LLAR D'INFANTS "VALLALTA", DE TITULARITAT MUNICIPAL, DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 2022/829).

4t PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PEL SERVEIS DE LOGOPÈDIA ALS ALUMNES DE L'ESCOLA DONES D'AIGUA DURANT EL CURS ESCOLAR 2022-2023 (EXP. 2022/830).

5è PUNT.- APROVAR DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2022 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA, APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, DE DATA 7 DE MARÇ DE 2022 (EXP. 2022/831).

6è PUNT.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2022 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS D'UTILITAT PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2022/831).

7è PUNT.- APROVACIÓ DE LA BAIXA DELS DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS (EXP. 2022/836).

8è PUNT.- APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2021/1204).

9è PUNT.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2021 (EXP. 2022/673).

10è PUNT.- APROVACIÓ ESMENA D'ERROR EN L'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 (EXP. 2022/198).

11è PUNT.- APROVACIÓ SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DAVANT DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, PER LA REDACCIÓ D'UN PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT D'AIGUA. (EXP. 2022/851).

12è PUNT.- APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 5 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 (EXP. 2022/198).

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25/07/2022 17:01