PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

26/03
2018
Dilluns 26/03/2018
Horari:  20:00 h.
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2018

2n APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2019

3r  INICI DE L'EXPEDIENT PER L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS URBANS DE TITULARITAT MUNICIPAL 

4t   APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME” I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA MARESME PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA “XARXA DE CAMINS DEL MARESME, FASE 4”

  NOMENAMENT DEL REPRESENTANT SUPLENT DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURISTICA COSTA DEL MARESME

 RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL

  PRECS I PREGUNTES

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06