PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

27/06
2018
Dimecres 27/06/2018
Horari:  20:00 h
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r    APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL  DIA 7  DE MAIG DE 2018

2n   ACCEPTACIÓ RENÚNCIA D'UN REGIDOR

3r    APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 "TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEI D'ESCOLA BRESSOL" I DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 ANNEX 32.1 "PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE BÚSTIA

4t    APROVACIÓ XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2018

    APROVACIÓ EXPEDIENT 2n DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

6è    RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL

7è    Precs i preguntes

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06