PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

27/09
2018
Dijous 27/09/2018
Horari:  19.15 h.
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2018

2n PUNT.- APROVACIÓ ADEQUACIÓ DE L' INCREMENT RETRIBUCIONS  2018 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA D'ACORD AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERAL DE L'ESTAT  

3r PUNT.-  ACCEPTACIÓ RENÚNCIA D'UN REGIDOR  

4t PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS A LES FAMÍLIES PER A L'ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS  A LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL DURANT EL CURS ESCOLAR 2018-2019  

5è PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DEL SERVEI DE MENJADOR A LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL DURANT EL CURS ESCOLAR 2018-2019  

6è PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PEL SERVEI DE LOGOPÈDIA  ALS ALUMNES DE L'ESCOLA DONES D'AIGUA DURANT EL CURS ESCOLAR 2018-2019  

7è PUNT.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2017  

8è PUNT.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE JULIOL DE 2018: PUNT 6è .- APROVACIÓ DEL TEXT CONVENI TRANSACCIONAL ENTRE EL SENYOR JOAN TORRENT VIVES, LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 25 DE JUNY, NÚM. 1 I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN RELACIÓ AMB EL CONVENI URBANÍSTIC ÀMBIT C/ 25 DE JUNY, APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2008  

9è PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT CONVENI TRANSACCIONAL ENTRE EL SENYOR JOAN TORRENT VIVES, LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 25 DE JUNY, NÚM. 1 I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN RELACIÓ AMB EL CONVENI URBANÍSTIC ÀMBIT C/ 25 DE JUNY, APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2008  

10è PUNT.-  DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE D'INTEROPERABILITAT DAVANT EL CONSORCI  AOC  

11è PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES  

12è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL  

13è PUNT.- PRECS I PREGUNTES

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06