PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

04/03
2019
Dilluns 04/03/2019
Horari:  20.00 h.
On es realitza?  Carrer Sant Jaume, 6
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946240 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2018 (PLE 2018/9)

2n PUNT.- APROVACIÓ ADEQUACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUCIONS 2019 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA D'ACORD AMB  EL REIAL DECRET LLEI 24/2018, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DEL SECTOR PÚBLIC  

3r PUNT.- PRESA DE POSSESSIÓ D'UN REGIDOR  

4t PUNT.-  ACCEPTACIÓ RENÚNCIA D'UN REGIDOR  

5è PUNT.- APROVACIÓ DEL PLA I PROGRAMA DE VERIFICACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES DE SANT ISCLE DE VALLALTA

6è PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE 2018  

7è PUNT.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU  

8è PUNT.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE CARÀCTER SOCIAL DURANT L'ANY 2019  

9è PUNT.- ESMENA ERRADA MATERIAL, SUPERFICIE CESSIÓ ZONA VERDA, EN EL TEXT DEL CONVENI TRANSACCIONAL ENTRE CONSTRUCCIONS VALLALTA, SA. I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA  ÀMBIT C/ 25 DE JUNY, APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA  24 DE JULIOL DE 2017 I RATIFICAT SESSIÓ EXTRAORDIÀRIA DE 30 DE JULIOL DE 2018, CONVENI SIGNAT EN DATA 18 D'ABRIL DE 2018  

10è PUNT.-  AJUSTAMENT DESPESES D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2019 DINS DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2018-2019

11è PUNT.-  RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL  

12è PUNT.- PRECS I PREGUNTES  

                                                                   US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06