PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

23/12
2019
Dilluns 23/12/2019
Horari:  19:00 h
On es realitza?  Carrer de les Escoles, 2
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 937946128 
st.isclediba.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2019 (PLE 2019/13)

2n PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2019 (PLE 2019/14)

3r PUNT.- APROVACIÓ BAIXA DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS

4t PUNT.- APROVACIÓ TEXT CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER L'ÚS I GESTIÓ DE LES BORSES DE PERSONAL D'ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER TEMPORAL

5è PUNT.- RENÚNCIA AL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS DE TERRENY PRIVAT PER DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC SIGNAT EN DATA 30 DE JUNY DE 2009

6è. PUNT.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LA QUANTIA DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

7è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL

8è PUNT.- PRECS I PREGUNTES

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06