PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

22/06
2020
Dilluns 22/06/2020
Horari:  19:00
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 24 DE FEBRER DE 2020 (PLE 2020/1)

2n PUNT.- APROVACIÓ ADEQUACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUCIONS 2020 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA D'ACORD AMB  EL REIAL DECRET LLEI 2/2020, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA  DE RETRIBUCIONS DEL SECTOR PÚBLIC (EXP.: 2020/331)  

3r PUNT.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE 2020 (EXP. 2020/322)  

4t PUNT.- DONAR CONEIXEMENT DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2020/84, DE DATA 20 DE FEBRER DE 2020 EN RELACIÓ AMB L'EMERGÈNCIA ARRAN DELS EFECTES CAUSATS PER LA BORRASCA GLORIA EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT ISCLE DE VALLALTA ELS DIES 21, 22 I 23 DE GENER DE 2020  (Exp. 2020/139)  

5è PUNT.- DONAR CONEIXEMENT DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2020/148, DE DATA 26 DE MAIG DE 2020 EN RELACIÓ AMB L'EMERGÈNCIA ARRAN DELS AIGUATS DEL DIA 21 I 22 D'ABRIL DE 2020.  (EXP.: 2020/139)  

6è PUNT.- APROVACIÓ PRÒRROGA DE LA CESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D'ARENYS DE MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP.: 2020/327)  

7è PUNT.- ASSABENTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 (EXP.: 2020/321)  

8è PUNT.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ I RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2019 (EXP.: 2020/328)  

9è. PUNT.- PROPOSTA D'ACORD PER AUTORITZAR A L'AMTU A REBRE, A COMPTE DEL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA, ELS PAGAMENTS DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) DE L'ÀREA DE BARCELONA RESULTANTS DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMBDUES ENTITATS (EXP.: 2020/326)  

10è PUNT.- APROVACIÓ ADHESIÓ A l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER A L'AIGUA PÚBLICA (AMAP) (EXP.: 2020/336)

11è PUNT.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2020 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA  (Exp. 2020/325)

12è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL (Exp. 2020/234)

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/06/2022 13:34