PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

28/09
2020
Dilluns 28/09/2020
Horari:  19.30 h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

  •  1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL DE 2020 (PLE 2020/4).
  • 2n PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES.
  • 3r PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE “INFORMADOR SUPORT GESTIÓ BORSA DE TREBALL” EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D'OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, LÍNIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19.
  • 4t PUNT.- MODIFICACIÓ DE LES DADES DEL REPRESENTANT DE L'EMPRESA “SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU” EN EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I SOREA EN RELACIÓ A LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I EL FINANÇAMENT DEL MANTENIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ.
  • 5è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL .
  • 6è. PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06