PLE DE LA CORPORACIÓ - SESSIÓ ORDINÀRIA

21/12
2020
Dilluns 21/12/2020
Horari:  19.00 h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

  •  1r PUNT.-  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2020  (PLE 2020/8). 
  •  2n PUNT.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2019 (EXP. 2020/557).
  • 3r PUNT.- APROVACIÓ DE LA XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2020.
  • 4t PUNT.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER REDUIR EL PREU A PAGAR EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE PASSATGERS DURANT L'ANY 2020 (EXP. 2020/410).
  • 5è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR DE LA LLAR D'INFANTS “VALLALTA” DE TITULARITAT MUNICIPAL DURANT EL CURS 2019-2020 (EXP. 2019/496).
  • 6è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL.
  • 7è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06