Ple de la Corporació - Sessió ordinària

28/06
2021
Dilluns 28/06/2021 de 19:30h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 17 DE MAIG DE 2021  (PLE 2021/3).

2n PUNT.- ASSABENTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020 (EXP. 2021/808).

3r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ I RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2020 (EXP. 2021/871).

4t PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'EMPRESA AGBAR (SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U.), CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA, ANY 2021 (EXP. 2021/898).

5è PUNT.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE VALORACIÓ PER INSTAL·LAR TRES ESCOMESES PER A UNES FONTS ALS CARRERS DE LES ESCOLES, DE LA LLIBERTAT I DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS, PRESENTADA PER L'EMPRESA AGBAR (EXP. 2021/899).

6è PUNT.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 4 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021 (EXP. 2021/936).

7è PUNT.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA DELS PRESOS/ES POLÍTICS/QUES.

8è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS I JUNTES DE GOVERN LOCAL.

9è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06