PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió ordinària

27/09
2021
Dilluns 27/09/2021 de 19:00h
On es realitza?  Carrer Escoles, 4
 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
T. 93 794 61 28 
PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió ordinària

 

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 26 DE JULIOL DE 2021 (PLE 2021/5).

2n PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE DE 2021 (EXP. 2021/745).  

3r PUNT.-  APROVACIÓ DE LA XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2021 (EXP. 2021/869).  

4t PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L'ÀMBIT DELS VIGILANTS MUNICIPALS (EXP. 2021/1202).  

5è PUNT.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER REDUIR EL PREU A PAGAR EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE PASSATGERS DURANT L'ANY 2021 (EXP. 2021/539).

6è PUNT.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE (EXP. 2021/1204).  

7è PUNT.- APROVACIÓ DE LA BAIXA DELS DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS (EXP. 2021/1217).

8è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS PER MINORAR EL COST DE LES DESPESES DE LES FAMÍLIES PEL SERVEI DE LOGOPÈDIA UTILITZAT PELS ALUMNES DE L'ESCOLA DONES D'AIGUA DE SANT ISCLE DE VALLALTA, DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021 (EXP. 2020/417).  

9è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES PER A L'ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS A LA LLAR D'INFANTS VALLALTA, PER AL CURS 2020-2021 (EXP. 2020/415).  

10è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PEL SERVEI DE MENJADOR UTILITZAT PER L'ALUMNAT DE LA LLAR D'INFANTS VALLALTA, CURS 2020-2021 (EXP. 2020/416).

11è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL.  

12è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06