PLE DE LA CORPORACIÓ - Sessió ordinària

21/03
2022
Dilluns 21/03/2022 de 18:45h
On es realitza? 
Sala de Plens de l'Ajuntament
08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)
st.isclesantiscle.cat

L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 7 DE MARÇ DE 2022 (PLE 2022/1). 

2n PUNT.- APROVACIÓ DE LA MODIFCACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS (EXP. 2022/285). 

3r PUNT.- APROVACIÓ DE L'ADEQUACIÓ DE L'INCREMENT DE RETRIBUCIONS 2022 AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, D'ACORD AMB L'ARTICLE 19. DOS DE LA LLEI 22/2021, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2022 (EXP. 2022/72). 

4t PUNT.- MOCIÓ D'EN COMÚ GUANYEM D'ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS BANCARIS PÚBLICS (EXP. 2022/350). 

5è PUNT.- MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L'EXCLUSIÓ FINANCERA (EXP. 2022/351). 

6è PUNT.- MOCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE SANT ISCLE DE VALLALTA A LA MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME (EXP. 2022/286). 

7è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D'ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL. 

8è PUNT.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE CUINA IN SITU PER L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA I EL SERVEI DE CÀTERING PER LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE SANT POL DE MAR I DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2022/356). 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06