Ajuts individuals de menjador escolar, curs 2024-25

Dijous, 16 de maig de 2024

Convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar.

  • El termini per presentar les sol·licituds és del 6 al 24 de maig, ambdós inclosos.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els infants empadronats al municipi de Sant Iscle de Vallalta que cursin des de P3 fins a 4t d’ESO. Per als alumnes d’ESO és requisit indispensable que l’Institut tingui servei de menjador escolar.

El llindar econòmic es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar:

  • Primer adult (sustentadors principals): 11.840,60 €.
  • Segon adult (sustentadors principals) i altres adults que integren la unitat familiar: 5.920,30 €.
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.552,20 €.

Cal fixar aquest llindar com a requisit d’accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar constaran com a denegades.

Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial a l'Ajuntament o a través de la seu electrònica, adjuntant-la a la instància genèrica.

Per més informació, podeu contactar amb l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, trucant al telèfon 937 946 128. 

Darrera actualització: 17.05.2024 | 15:08