Convocatòria del Ple de la Corporació

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 00:00

Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió ordinària, que tindrà lloc el dilluns 13 de març, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

 

L'ordre del dia serà el següent:

1r Punt.– Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 6 de febrer de 2023 (Ple 2023/1)                

2n Punt.– Aprovació de l'esmena d'error en el protocol de l'ús i del funcionament de la pista de pàdel, de titularitat municipal, de Sant Iscle de Vallalta, aprovat en la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 6 de febrer de 2023 (Exp. 2023/162).  

3r Punt.– Aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de caràcter social durant l'any 2023 (Exp. 2023/277).  

4t Punt.– Aprovació de la convocatòria pública per l’elecció de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. 2023/282).  

5è Punt.– Aprovació de la proposta d'acord de ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (Exp. 2023/188).  

6è Punt.- Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2023 (Exp. 2023/308).  

7è Punt.- Aprovació de l'adequació de l'increment de retribucions 2023 al personal funcionari i laboral de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, d'acord amb l'article 19.dos de la Llei 31/2022, de 23 de setembre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2023 (Exp. 2023/170).  

8è Punt.- Informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, quart trimestre de 2022 (Exp. 2022/629).  

9è Punt.- Relació de Decrets d'Alcaldia i Juntes de Govern Local.  

10è Punt.- Precs i preguntes. 

 

Us recordem que les sessions de Ple són públiques.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 09:38