Notícies

Llistat d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu: Operari/ària Brigada municipal
Llistat provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i dates de les proves del procés selectiu de la convocatòria per a la provisi&oa...
Llistat d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu: Operari/ària de neteja de les instal·lacions municipals
Llistat provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i dates de les proves del procés selectiu de la convocatòria per a la provisi&oa...