Declaració procés selectiu desert per concurs-opsició lliure, plaça d'Educador/a Llar d'Infants.

Dijous 02/09/2021
 

Transcorregut el termini de revisió de les proves, el Tribunal Qualificador en data 2 de setembre de 2021, d'acord amb el que s'estableix en la base 12.9 de les bases reguladores del procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una plaça d'Educadora de la Llar d'Infants de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, declara deserta la present convocatòria (Exp.: 2020/658).

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02/09/2021 14:19