Es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat

Dimecres 20/05/2020

El passat 15 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/1022/2020 d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i de les targetes d'aparcament de transport col·lectiu.

 

Amb aquesta Resolució es prorroga la validesa de les targetes d'aparcament de qualsevol modalitat que hagin caducat en el període comprès entre l'1 de març de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma, fins a un any després de la finalització d'aquest estat i les seves successives pròrrogues.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d'aparcament, les persones titulars hauran de sol·licitar-ne la renovació a l'Ajuntament quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20/05/2020 12:32