ESMENA a l'anunci Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants en el procés selectiu Brigada municipal.

Divendres 30/04/2021

ESMENA a l'anunci publicat dels resultats PROVISIONALS de la valoració dels mèrits (no eliminatòria) acreditats pels aspirants que han superat la fase d'oposició en el procés de selecció d'una plaça d'operari/ària de brigada municipal de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

 

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07/05/2021 13:22