ESMENA del Tribunal Qualificador de les proves del procés selectiu: operari/ària de la brigada municipal

Dimarts 23/03/2021

ESMENA del Decret d'Alcaldia 2021/113 de 18 de març en relació al Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça d'operari/ària de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

 

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/03/2021 14:52