Informació sobre els llistats d'admesos/es i exclosos/es de les convocatòries de diverses places de personal laboral a l'Ajuntament de Sant Iscle

Dilluns 15/02/2021

En relació al llistat d'admesos/es i exclosos/es de les convocatòries de diverses places de personal laboral a l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta informem que, tal i com s'estipula en el punt 6.1 de les bases de dites convocatòries, finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució, mitjançant decret i en el termini màxim d'un mes, de la llista provisional dels i les aspirants admesos/es i exclosos/es.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15/02/2021 13:26