Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es i dates de les proves del procés selectiu, d'una plaça de conserge.

Dijous 01/04/2021

4. Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es i dates de les proves del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça de conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

 

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/04/2021 14:59