Relació provisional de la valoració de mèrits i la qualificació final provisional, dins del procés selectiu d'una plaça de Conserge.

Dilluns 07/06/2021
Relació provisional Fase Concurs amb la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants que han superat la fase d'oposició i relació de la qualificació final provisional, dins del procés selectiu d'una plaça de Conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

 

 

 

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/06/2021 13:51