Resolució escrits revisió valoració mèrits. Qualificació final definitiva. Procés selecció Conserge.

Dilluns 19/07/2021
 

El Tribunal Qualificador en el procés de selecció d'una plaça de Conserge, comunica la resolució de les peticions de revisió de la puntuació provisional de la fase de valoració de mèrits i procedeix a la publicació definitiva de la fase de concurs i en conseqüència la qualificació final, per ordre de puntuació i proposar a l'aspirant que ha obtingut la major puntuació.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19/07/2021 13:11