Pla estratègic

Pla estratègic Sant Iscle de Vallalta
Elaboració participativa dels objectius globals del poble a 10 anys i de les línies genèriques d'actuació per aconseguir-los.

Comissions:

1.- Indústria i noves tecnologies, Empreses del Poligon. 

 • Formació , Ocupació i treball.
 • Avaluar serveis existents i necessitats previsibles
 • Crear condicions per desenvolupar activitats suportades en noves tecnologies
 • Com estimular l'ocupació estable en industries.

2.- Comerç urbá i empreses de serveis
(Urbanistics, juridics, empresarials, Bars restaurants, Gasolineres)

 • Promoció del comerç de proximitat
 • Crear condicions pel desenvolupament del comerç

3.- Urbanisme i mobilitat

 • Horitzó de creixement sostenible i integrador
 • Avaluació impacte projecció estructura de mobilitat Maresme

4.- Medi Natural, Desenvolupament rural, turisme i artesania

 • Medi natural com a factor bàsic de funcionalitat i desenvolupament
 • Promoció del territori

5.- Sanitat, Benestar Social, participació i seguretat

 • Salut preventiva
 • Benestar i seguretat per i des de la cohesió

6.- Educació i joventut

 • Entorn educador
 • Estímul de la creativitat

7.- Cultura, festes i comunicació

 • Complementació cultura tradicional i avantguarda tecnològica
 • Suport a la promoció del territori
 • Potenciació marc Vallalta
 • Element de cohesió social

Adhessions a les comissions a: promocst.iscle@diba.cat o a les oficines de l'Ajuntament: Xavier Maimí

  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/01/2020 12:20