Aprovació Definitiva Modificació Ordenances Fiscals 7 i 24

Data de l'anunci: Dijous 06/07/2017

 

Modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 7

Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 24

Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/04/2021 13:42