Convocatòries de personal i altres

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publiquen els municipis al BOPB, al DOGC, al BOE i al DOUE relatius a:

  • Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.
  • Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.
  • Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

La informació referent als processos selectius apareix a la llista fins a sis mesos després de la darrera publicació.

La informació de les licitacions i de les subvencions estarà exposada fins a set dies després de la finalització del termini de presentació d'ofertes o de sol·licituds. Una vegada han estat adjudicades o realitzada la concessió, respectivament, tornen a aparèixer i es mantenen a la llista durant el mes en curs en què s'ha publicat i el mes següent.

Accedir a les convocatòries de personal i d'altres
de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Informació Processos selectius 2019 / Vigilant municipal - Relació d'admesos i exclosos - Convocatòria 1a Prova
Convocatòria del Pla Local d'Ocupació Jove 2020
Informació Processos selectius 2019 / Vigilant municipal - Pròrroga de la convocatòria
Processos selectius 2019 / Vigilant municipal
Resultats Brigada Jove 2019
Admesos i Convocatòria del procés de selecció del Pla Local d'Ocupació Jove 2019
Pla Local Ocupació Jove 2017 / Aprovats
Pla Local Ocupació Jove 2017 / Resultat 1a prova
Proposta Admesos i Exclosos Pla Local Ocupació Jove 2017 i Convocatòria Proves
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Contractació Auxiliar Administratiu