Convocatòries de personal i altres

Procediments d'oposicions, de licitacions i de subvencions en curs de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publiquen els municipis al BOPB, al DOGC, al BOE i al DOUE relatius a:

  • Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.
  • Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.
  • Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.

La informació referent als processos selectius apareix a la llista fins a sis mesos després de la darrera publicació.

La informació de les licitacions i de les subvencions estarà exposada fins a set dies després de la finalització del termini de presentació d'ofertes o de sol·licituds. Una vegada han estat adjudicades o realitzada la concessió, respectivament, tornen a aparèixer i es mantenen a la llista durant el mes en curs en què s'ha publicat i el mes següent.

Accedir a les convocatòries de personal i d'altres
de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Oficial Paleta - Resultat Procés de selecció
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 2 / Resultat prova selecció Brigada-paleta adscrit a l’Àrea d’Obres i Serveis
Pla d'ocupació Local 2016 - Línia 2 / Convocatòria entrevista brigada - paleta
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Resultat prova pràctica Oficial Paleta
Pla d'ocupació Local 2016 - Línia 1 / Resultat prova teòrica i convocatòria prova pràctica Aux. Adm.
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Resultat prova català A2 i convocatòria prova Ofic. Paleta
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Resultat prova català C1 i convocatòria prova Aux. Adm.
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Relació definitiva d'admesos i exclosos i recordatori de la prova de català.
Pla d'ocupació Local 2016 - Línia 2 / Relació provisional d'admesos i exclosos
Pla d’ocupació Local 2016 – Línia 1 / Relació provisional d'admesos i exclosos i convocatòria prova de coneixements de català.