Informació Processos selectius 2019 / Vigilant municipal - Pròrroga de la convocatòria

Data de l'anunci: Del 14/03/2020 al 02/04/2020

Podeu presentar la vostra sol·licitud entre el 14 de març i el 2 d'abril de 2020

(Per a la presentació de documentació veure les Bases Reguladores: QUARTA.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS)

 

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 2 de març de 2020 es va aprovar la resolució del recurs de reposició interposat contra les bases reguladores del procés de selecció per la provisió d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí. Modificació de les bases reguladores i pròrroga de la convocatòria.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13/03/2020 13:51