Pla d'ocupació Local 2016 - Línia 2 / Relació provisional d'admesos i exclosos

Data de l'anunci: Dilluns 11/07/2016
Publicació del Decret 262/2016, de data 11 de juliol, en relació al procés de selecció per cobrir els llocs de treball del  Pla d'ocupació Local 2016 – Línia 2.

Els aspirants exclosos disposen d'un únic termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest Decret en el tauler d'anuncis i a la web de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per esmenar els defectes que n'ha motivat l'exclusió.

(Data de termini per presentació d'esmenes, dissabte dia 16 de juliol de 2016, mitjançant presentació dels escrits a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, o per correu postal certificat, amb justificant de rebuda.)

Continguts del web relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18/01/2021 17:28