Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va. Pla d'Ocupació Local 2021, adreçat a persones aturades-PROCÉS TANCAT

Data de l'anunci: Dijous 25/02/2021

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de febrer de 2021, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball, per un període de tres (3) mesos, d'auxiliar administratiu/va del Pla d'Ocupació Local 2021 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades.

El termini per presentar les sol·licituds és del 25 de febrer al 24 de març de 2021, ambdós inclosos.

Per realitzar consultes sobre les bases, s'ha habilitat un correu electrònic: sicv.rrhh@diba.cat

 

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06