Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar de biblio@ccés-PROCÉS TANCAT

Data de l'anunci: Dijous 31/12/2020

 

 

 

 

Procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar de biblioaccés de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Termini per presentar les sol·licituds: del 4 de gener a l'1 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/06/2022 13:34