Procés selectiu d'una plaça de pintor/a-operari/ària de la brigada municipal. Pla d'Ocupació Local 2021, adreçat a persones aturades-PROCÉS TANCAT

Data de l'anunci: Divendres 09/07/2021

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2021, va aprovar les Bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció, per cobrir un lloc de treball per un període de tres mesos, de pintor/a-operari/ària de la brigada municipal, dins del Pla d'Ocupació Local 2021 de Sant Iscle de Vallalta, adreçat a persones aturades.

El termini per presentar les sol·licituds és del 12 de juliol al 6 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Per realitzar consultes sobre les bases, s'ha habilitat un correu electrònic: sicv.rrhh@diba.cat

 

Degut a la pandèmia de la Covid-19, tots els i les aspirants que es presentin als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta hauran de presentar, en el moment de cada prova, la Declaració Responsable que a continuació s'adjunta degudament complimentada.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06