Processos selectius 2019 / Vigilant municipal

Data de l'anunci: Del 30/01/2020 al 26/02/2020

 

 

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre de 2019 va acordar, per unanimitat, aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió d'una plaça de Vigilant Municipal en règim de funcionari interí integrat en l'Escala d'Administració Especial, Grup: Agrupacions professionals, Nivell de destí 14, de la plantilla de personal de l'Ajuntament, i constituir una borsa de treball i obrir convocatòria pública del procés de selecció.

 

Podeu presentar la vostra sol·licitud del 30 de gener al 26 de febrer de 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/09/2022 10:06