AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2020-2021

Data de l'anunci: Del 29/06/2020 al 24/07/2020

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 29 de juny al 24 de juliol de 2020

 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els infants empadronats al municipi de Sant Iscle de Vallalta que cursin de P3 fins a 4t d'ESO.

Els infants escolaritzats a l'Escola Dones d'Aigua però empadronats en un altre municipi hauran de tramitar l'ajut al municipi d'empadronament.

Per als alumnes d'ESO és requisit indispensable que l'insitut tingui servei de menjador escolar.

 

Atesa la situació excepcional provocada per la Covid-19, les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment de forma telemàtica a través del web de l'Ajuntament, adjuntant la instància emplenada i la documentació requerida. Si no es disposa dels mitjans per fer-ho, és necessari demanar cita prèvia per tal de realitzar el tràmit presencialment, al telèfon 93 794 61 28 o als correus rocosalr@diba.cat o fabregasmr@diba.cat.

 

Per a més informació, podeu consultar els documents adjunts.