AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2021 - 2022

Data de l'anunci: Del 26/04/2021 al 26/05/2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Del 26 d'abril al 26 de maig de 2021 

  

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els infants empadronats al municipi de Sant Iscle de Vallalta que cursin des de P3 fins a 4t d'ESO. 

Els infants escolaritzats a l'Escola Dones d'Aigua però empadronats en un altre municipi hauran de tramitar l'ajut al municipi d'empadronament. 

Per als alumnes d'ESO és requisit indispensable que l'institut tingui servei de menjador escolar. 

Per a més informació podeu consultar els documents adjunts.